30 augustus 2005  |  projecten Grafisch

Corporate Identity Wezo Groep

Herpositionering Corporate Identity Wezo Groep. Uitgangspunt hierbij was een duidelijke profilering van de 5 verschillende bedrijfsonderdelen met behoud van het bestaande logo. Aan het logo is een nieuw vormelement toegevoegd dat per bedrijfsonderdeel een eigen steunkleur heeft gekregen. Zo ontstaat een duidelijke differentiatie tussen de onderlinge bedrijven, terwijl de bestaande huisstijlkleur blauw en één beeldmerk juist de onderlinge verbondenheid bevestigt. Vervolgens ontwikkelden we een volledig nieuwe huisstijl, die uit o.a. een correspondentieset, Word-sjablonen en template-bestanden voor folders, brochures en advertenties bestaat. De totale huisstijl is vastgelegd in een overzichtelijk huisstijlhandboek.