14 mei 2009  |  projecten Grafisch

Boekje en pasje ziekteverzuim

Informatieboekje en afsprakenpasje voor de medewerkers van Wezo Groep, ontwikkeld naar aanleiding van de veranderde regelgeving rondom het ziekteverzuim. Het boekje geeft op heldere wijze uitleg wat te doen in geval van ziekte en kan worden bewaard in de persoonlijke documentatiemap. Het pasje op creditcard-formaat geeft puntsgewijs een opsomming van de stappen die de werknemer in geval van ziekte moet nemen en kan in de portemonnee worden bewaard.