14 februari 2009  |  projecten Grafisch

Corporate brochure

Corporate brochure met een hoge attentiewaarde en een ‘waardevolle’ uitstraling. In deze brochure wordt kort en bondig uitgelegd wat de waarde van de diensten en de mensen van Wezo voor ondernemers is. De brochure maakt onderdeel uit van het communicatieconcept ‘Wezo, waardevol!’. Naast concept, ontwerp en realisatie werd ook de supervisie van zowel fotografie als copy door ons verzorgd.