8 mei 2009  |  projecten Grafisch

WezoWaarde voor ondernemers

Externe nieuwsbrief waarmee Wezo Groep haar relaties informeert over haar diensten en producten. Naast algemene informatie wordt aan de hand van aansprekende cases verteld over de meerwaarde van de medewerkers die al succesvol bij bedrijven zijn gedetacheerd. De nieuwsbrief is een van de communicatiemiddelen uit het communicatieconcept ‘Wezo, waardevol!’, dat GO Graafisch Ontwerp voor zowel de interne als de externe communicatie van Wezo’s talentontwikkelingstraject heeft ontwikkeld. Wij tekenden voor het redactionele concept, het ontwerp en de opmaak.