10 augustus 2006  |  projecten Ruimtelijk

P-Veluwe project

Het P-Veluwe project – een gezamenlijk initiatief van de Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten – is een nieuw netwerk van parkeerplaatsen als startpunt voor natuurbeleving op de Veluwe. Het heeft als doel de bezoeker te verleiden de auto te verlaten om lekker van de natuur te gaan genieten. Uiteindelijk zal een netwerk van zo’n dertig parkeervoorzieningen worden opgezet. In opdracht van Reclamebureau Circuit dat de marketing van dit project verzorgt, heeft GO Graafisch Ontwerp de toegangs- en informatieborden ontworpen die op en rond deze parkeerplaatsen worden geplaatst.