5 februari 2002  |  projecten Ruimtelijk

Oesters en Parels

Serie ruimtelijke objecten en een informatiebord voor het project Oesters en Parels van de Dienst Landelijk Gebied. De objecten (oesters) zijn geplaatst bij de 175 landinrichtingsprojecten die zich in het hele land bevinden. Elk object markeert een solitaire boom die als sluitstuk van een landinrichtingsproject in het landschap is geplaatst. Zo ontstaat een netwerk van monumentale bomen (parels) en wordt het landelijk gebied verbeterd.