13 december, 2013  |  Grafisch

Personality magazine De Frits

Ter gelegenheid van het afscheid van Frits Spijkers als bestuursvoorzitter van MTH, is GO Graafisch Ontwerp gevraagd een geheel eigen personality magazine voor deze markante man te ontwikkelen. De titel lag natuurlijk voor de hand: De Frits!

Na eerst een basisontwerp te hebben gepresenteerd, kon met de werkelijke opmaak van de glossy worden gestart. Behalve een titel en een aantal interviews met bekenden uit de directe omgeving van Frits, was de indeling verder nog niet bepaald. Aan de hand van de aangeleverde kopij en een enorme input aan fotomateriaal is daarom eerst een ruwe indeling gemaakt. Daarna volgde de definitieve opmaak en finetuning met als eindresultaat een prachtige persoonlijke glossy van 60 pagina's boordevol interviews, weetjes, anekdotes en foto's uit de oude doos. Het magazine schept hiermee een duidelijk beeld van de bijzondere persoonlijkheid van Frits Spijkers.

Naast de planning, het ontwikkelen van het bladconcept en het verzorgen van het ontwerp en de opmaak, is ook het druktraject door GO Graafisch Ontwerp begeleid zodat 'De Frits' – geheel volgens planning – op 12 december j.l. tijdens een feestelijk afscheid aan zijn naamgever kon worden overhandigd.

gerelateerde berichten