6 januari, 2012  |  Grafisch

Koppie naar de zon en bloeien!

Als reactie op alle negatieve sentimenten rondom de verslechterende economie, heeft Vonk Competentie Expertise een positieve nieuwjaarsgroet naar haar relaties gestuurd. GO Graafisch Ontwerp verzorgde het ontwerp en de realisatie van dit opbeurende affiche.

Het volledig typografische ontwerp bestaat uit een achtergrond waarop een uitleg van verschillende economische begrippen met een negatieve lading wordt gegeven en waar dwars overheen de opbeurende boodschap is gedrukt. Dat de affiches goed zijn ontvangen blijkt uit het feit dat van Vonk Competentie Expertise al meerder verzoeken van relaties heeft ontvangen om extra exemplaren toe te sturen. Een krachtige positieve boodschap blijkt altijd welkom!

gerelateerde berichten